2017-2019

Effective from May, 2017 through May, 2019

Responsibility Name Email
Principal Xuefei Hao  msuchinesehao@gmail.com
Vice Principal  
Accounting Ning Guo  guo_ning2003@yahoo.com
School Activities Hongli Feng hongli.fengh@gmail.com
Provost Jie Yu

Yiming Deng

jessieyu0412@gmail.com

jerrydeng.mi@yahoo.com

Information Management Youyu Feng

Yiying Tong

 txyouyu@gmail.com

yiyingt@gmail.com

 

Switch to our mobile site