Fall (2020)

F2020 – S2021

Class Teacher’s Name Teacher’s email
Kindergarten Yuliang Yangchen yangch44@msu.edu
Chinese: 1 Xiangxiu Zhang zhan1031@msu.edu
Chinese: 2 Xuexue Yang yangxuex@msu.edu
Chinese: 3 Wenlin Yao wl_yao@sina.com
Chinese: 4 Daijin He hedaijin@msu.edu
Chinese: 5 Linlan Cai cailinla@msu.edu
Chinese: 6 Zhifang Hao jademarysj@gmail.com
Chinese: 7 Li Zhang dlxzldhz@comcast.net
Chinese: 8 Honglei Chen chenhonglei2012@gmail.com
Chinese: 9 Shengan Wang wangs100@msu.edu
Chinese: AP Preparation Yu Qiu yuqiu01@gmail.com

Switch to our mobile site