Teacher (Fall 2017)

Fall 2017

Class Room Teacher’s Name Teacher’s email
Pinyin and Basic Chinese BH-106A

BH-105B

Jiaxin Dong

Yun Zhang

dongjia1@msu.edu

yunzhang@msu.edu

Chinese: 1 BH-112B Limai Ren lmren99@gmail.com
Chinese: 2 BH-111 Zihan Li lizihan@msu.edu
Chinese: 3 BH-120 Qing Zong zongcq@yahoo.com
Chinese: 4 BH-104 Chenxue Huang cxue.huang@gmail.com
Chinese: 5 BH-105A Liyu He sophiemsu@gmail.com
Chinese: 6 BH-107 Jing Qin jingqin19@gmail.com
Chinese: 7 BH-119 Li Zhang dlxzldhz@comcast.net
Chinese: 8 BH-112A Honglei Chen chenhonglei2012@gmail.com
Chinese: 9 BH-106B Yu Qiu yuqiu01@gmail.com  

Switch to our mobile site