Teacher (Fall 2018)

Fall 2018

Class Room Teacher’s Name Teacher’s email
Pinyin and Basic Chinese BH-106ABH-105B Jiaxin DongYun Zhang dongjia1@msu.eduyunzhang@msu.edu
Chinese: 1 BH-111 Limai Ren lmren99@gmail.com
Chinese: 2 BH-112B Zihan Li lizihan@msu.edu
Chinese: 3 BH-120 Qing Zong zongcq@yahoo.com
Chinese: 4 BH-103 Daijin He hedaijin@msu.edu
Chinese: 5 BH-105A Liyu He sophiemsu@gmail.com
Chinese: 6 BH-107 Zhifang Hao jademarysj@gmail.com
Chinese: 7 BH-119 Li Zhang dlxzldhz@comcast.net
Chinese: 8 BH-112A Honglei Chen chenhonglei2012@gmail.com
Chinese: 9 BH-106B Yu Qiu yuqiu01@gmail.com  

Switch to our mobile site